Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 31, item 8

8 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de voortzetting van het debat over de toekomst van het Koninkrijk in brede zin,

te weten:

  • - de gewijzigde motie-Quik-Schuijt c.s. over het beperken van de gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van de Islaraffinaderij (33400-IV, letter X, was letter W).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50Plus, de OSF, de PvdD, D66, de VVD, de SP, de SGP, GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.