Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 31, item 6

6 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen ( 32839 ),

te weten:

  • - de motie-Faber-Van de Klashorst c.s. over doorleveringskosten van warmte door woningbouwcorporaties (32839, letter G);

  • - de motie-Faber-Van de Klashorst c.s. over het eenmaal in rekening brengen van de aansluitbijdrage op een warmtenet (32839, letter H).

(Zie vergadering van 11 juni 2013.)

In stemming komt de motie-Faber-Van de Klashorst c.s. (32839, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, 50PLUS en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Faber-Van de Klashorst c.s. (32839, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.