Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 31, item 4

4 Verzoekschrift

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag over het verzoekschrift van M. en F. van de B. te B. betreffende een betalingsregeling ( XCIX, letter G ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de Commissie voor de Verzoekschriften te besluiten.

Daartoe wordt besloten.