Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-IV nr. W

33 400 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013

W MOTIE VAN HET LID QUIK-SCHUIJT C.S.

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen over de toekomst van het koninkrijk,

gezien de voortdurende onrust over de gezondheidsschade voor inwoners van Curaçao ten gevolge van de luchtvervuiling door de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij,

gezien het publieke verzoek van de regering van Curaçao om hulp van Nederland om dit probleem mee aan te pakken, in de wetenschap dat Curaçao alleen niet in staat blijkt afdoende maatregelen te treffen,

verzoekt de regering om in overleg te treden met de regering van Curaçao ten einde na te gaan of en hoe Curaçao met de ondersteuning van Nederland de gezondheidsschade ten gevolge van de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij kan beperken, door zoveel mogelijk de vorige eigenaar en de huidige gebruiker op hun verantwoordelijkheid aan te spreken,

en verzoekt de regering de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van dit overleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Quik-Schuijt

Linthorst

Thom de Graaf

Ganzevoort

Ester