Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 31, item 14

14 Noten

Noot 1 (zie item 2)

Rapport van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van mevrouw A.L. Koning

De commissie, benoemd tot onderzoek van de geloofsbrief van mevrouw A.L. Koning heeft de eer het volgende te rapporteren.

In de handen van de commissie zijn gesteld de volgende missiven van de voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal:

a. een, ter voldoening aan het bepaalde in artikel V 1, derde lid, van de Kieswet, ten geleide van zijn besluit van 18 juni 2013, nr. KR2013/333163, waarbij mevrouw A.L. Koning te Delft, wordt benoemd verklaard tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in de vacature van de heer K. Putters;

b. een, ter voldoening aan het bepaalde in artikel V 2, eerste lid, der Kieswet, houdende mededeling dat mevrouw Koning haar benoeming aanneemt.

Het benoemde lid heeft overgelegd:

a. de kennisgeving van de voorzitter van het Centraal Stembureau dat hij is benoemd;

b. een uittreksel uit het persoonsregister;

c. een verklaring betreffende de openbare betrekkingen welke zij bekleedt.

Uit deze stukken blijkt dat het benoemde lid de bij de wet gevorderde leeftijd heeft bereikt en dat zij geen betrekking bekleedt welke onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De commissie heeft derhalve de eer voor te stellen mevrouw Koning als lid van de Kamer toe te laten.