Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 33, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde is de stemming in verband met een voorstel voor het mogelijk controversieel verklaren van het wetsvoorstel Versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige (33086).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de OSF, 50PLUS en de PvdD voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA en de SGP ertegen, zodat het is verworpen.

Wij kunnen vandaag dus verder met de behandeling van het voorstel in de commissie.