Publicaties over dossier 33086

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (140 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2016 Staatscourant 2016, 59010 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Brief inzake cursusaanbod inburgering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 33086, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon PDF (66 kB)

  Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2013 Staatsblad 2013, 288 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-05-2013 2012-2013 nr. 62, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (163 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Brief inzake toezegging informatie over vormgeving voorinburgering in de asielzoekerscentra

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33086, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Behandeling Download icon PDF (80 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige ( 33086 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-10-2012 2011-2012 nr. 38, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-10-2012 2011-2012 nr. 38, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Behandeling Download icon PDF (103 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige ( 33086 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-10-2012 2011-2012 nr. 38, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stemming Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige ( 33086 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-10-2012 2011-2012 nr. 38, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal