Kamerstukken in dossier 33086

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Ortega-Martijn over het niet betalen van rente en het pas na 24 maanden terugbetalen van de lening door asielgerechtigden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Ortega-Martijn over het verlengen van de termijn voor het verwerven van het taalniveau naar 3,5 jaar voor asielgerechtigden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Ortega-Martijn over het aanbieden van maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Van Klaveren over het inperken van de ontheffingsbevoegdheid van de minister.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Van Klaveren over het verhogen van het vereiste taalniveau naar B1.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Van Klaveren over het niet langer verlengen van de inburgeringstermijn indien een alfabetiseringscursus wordt gevolgd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Van Dam dat regelt dat maatschappelijke begeleiding voor alle asielgerechtigde inburgeringsplichtigen en nieuwkomers behouden blijft

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Van Dam dat regelt dat erkende vluchtelingen die onder de inburgeringsplicht vallen worden vrijgesteld van de kosten voor inburgering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Amendement; Amendement van het lid Dibi dat regelt dat asielgerechtigden nog steeds recht hebben op een vergoeding indien zij binnen drie jaar het door Onze Minister vastgestelde inburgeringsexamen hebben behaald

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33086, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal