Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 33, item 3

3 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels) (32821).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.