Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-1997 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19961997-741-742".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24646
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1997-02-25
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 742
Identifier h-ek-19961997-741-742
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 741-742
PS key HAN5529
Publicatiedatum 1997-03-11
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 741
Taal nl
Titel Stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie) (24646)
Vergaderjaar 1996-1997