Aan de orde is de behandeling van de volgende voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften:

- adres van de besloten vennootschap P.H. te A., met betrekking tot het handelen van de belastingdienst (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XIII);

- adres van Baker Hughes Inc. te Houston (Texas, Verenigde Staten), met betrekking tot dividendbelasting (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XIV);

- adres van H.S. te W., met betrekking tot kwijtschelding van belastingaanslagen (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XV);

- adres van K.D. te B., met betrekking tot kwijtschelding van een belastingschuld (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XVI);

- adres van C.V. te G., met betrekking tot kwijtschelding van belastingaanslagen (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XVII);

- adres van J.E. te V., met betrekking tot kwijtschelding van een belastingaanslag (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XVIII);

- adres van H. Holdijk te Duiven, met betrekking tot kwijtschelding van een belastingaanslag (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XIX);

- adres van M. Groothedde te Zutphen, met betrekking tot kwijtschelding van een belastingschuld (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XX);

- adres van C. Hernandez Marques de Almeida te Amsterdam, met betrekking tot kwijtschelding van een belastingaanslag (Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1996-1997, nr. XXI).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven