Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Enige regels ter uitvoering van een aantal EG-verordeningen op het gebied van de mededinging (Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen) (24617).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven