Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over gesubsidieerde rechtsbijstand, te weten:

- de motie-De Wit/Azough over afzien van de aanpassing van het bereik van de toevoegingen inzake vervolgberoepen bij vreemdelingenbewaring in 2009 (31753, nr. 5);

- de motie-Heerts/Van Vroonhoven-Kok over een ambassadeur proactieve geschiloplossing bij alle ministeries en rijksdiensten (31753, nr. 6);

- de motie-Teeven/De Wit over afzien van de voorgenomen bezuinigingen en het verlengen van de piketfase (31753, nr. 7);

- de motie-Pechtold over het niet teruggrijpen naar het verzekeringsstelsel indien de voorgestelde bezuinigingen niet worden gehaald (31753, nr. 8).

(Zie vergadering van 11 februari 2009.)

In stemming komt de motie-De Wit/Azough (31753, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heerts/Van Vroonhoven-Kok (31753, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teeven/De Wit (31753, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31753, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven