Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en de Wet van 20 december 2007, Stb. 578 (Reparatiewet gesloten jeugdzorg) (31373).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven