Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over pensioentoezicht tussen landen, te weten:

- de motie-Omtzigt/Hamer over toezichtregimes op pensioenfondsen in de EER (28294, nr. 28).

(Zie vergadering van 11 april 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven