Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001) (27849).

(Zie vergadering van 24 april 2002.)

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Walsem/Duijkers (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Walsem/Duijkers (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6 t/m 13 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Duijkers c.s. (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Duijkers c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 15 t/m 81 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Walsem c.s. (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 82, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Walsem c.s. (stuk nr. 23), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 83 t/m 111 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven