Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 2001 (27400 C).

(Zie vergadering van 19 oktober 2000.)

De artikelen 1 t/m 5, de begrotingsstaten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De stemming over agendapunt 8 wordt op verzoek van enkele fracties uitgesteld tot aanstaande donderdag.

Naar boven