Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19961997-5818-5845".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25221
Behandeld dossier 25227
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1997-05-27
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5845
Identifier h-tk-19961997-5818-5845
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5818-5845
Pskey HAN5957
Publicatiedatum 1997-06-06
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 84
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 5818
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van:^ - het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel (25221);^ - het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (25227)
Vergaderjaar 1996-1997