Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 14 februari 2019

Agenda Dinsdag 19 februari 2019

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

I. Hamerstuk onder voorbehoud

34 935

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers

II. Stemmingen

33 996

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

33 996, K

Motie van het lid Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden

33 996, L

Motie van het lid Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand

33 996, M

Motie van het lid Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen

33 996, N

Motie van het lid D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken

33 996, O

Motie van het lid Gerkens (SP) c.s. over vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand

33 996, P

Motie van het lid Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand

35 000 XIV, D

Motie van het lid Koffeman c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul

35 029, D

Motie van het lid Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto’s van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen

III. Derde termijn

34 775 VI

Beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

34 775 VI, U

Motie van het lid Ruers (SP) c.s. over het waarborgen van de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica

34 775 VI, V

Motie van het lid Duthler (VVD) c.s. over digitale transformatie

IV. Debat

34 878

Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Europese Zaken:

35 084

Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)