Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201933996 nr. O

33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

O MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende,

  • dat de door de Tweede Kamer aangenomen motie Bouwmeester c.s. (32 264, nr. 19) de regering verzoekt te bewerkstelligen dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden;

  • dat de regering aangeeft slechts een afkoelingsperiode voor illegale aanbieders te willen introduceren,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand enkel en alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijf jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht, vanaf het moment dat de wet in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Koffeman

Bikker

Kox

Reuten