Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201933996 nr. P

33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

P MOTIE VAN HET LID STRIK C.S.

Voorgesteld 12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wetsvoorstel kansspelen op afstand (33 996) onder meer tot doel heeft om consumenten te beschermen tegen de risico’s van gokverslaving;

overwegende, dat legalisering het risico meebrengt van een groter bereik van consumenten waarmee ook de kansen op gokverslaving zullen toenemen;

overwegende, dat reclame voor online gokken tot effect heeft dat consumenten de weg naar online gokken beter weten te vinden, waardoor meer mensen zullen worden blootgesteld aan de risico’s op gokverslaving, hetgeen het doel van het wetsvoorstel kansspelen op afstand kan ondermijnen;

verzoekt de regering een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand in te stellen en te handhaven, ook voor de vergunde bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Strik

Koffeman

Gerkens

D. van Dijk

Bikker