Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201935029 nr. D

35 029 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019)

D MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN C.S.

Voorgesteld 11 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat de «youngtimer-regeling» de mogelijkheid biedt om elektrische auto’s van 15 jaar en ouder zakelijk te rijden met een beperkt bijtellingspercentage van 17% voor zakelijke rijders,

overwegende dat er praktisch geen aanbod is van elektrische auto’s die ouder dan 15 jaar zijn,

overwegende dat de «youngtimer-regeling» vrijwel alleen wordt toegepast voor ouderwetse, benzine- en dieselauto’s,

overwegende dat daarmee de klimaatdoelstellingen niet gediend zijn,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid elektrische auto’s van 5 jaar en ouder onder de «youngtimer-regeling» te laten vallen, om daarmee export van schone voertuigen te voorkomen, en de Kamer daarvan binnen drie maanden verslag te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen

Koffeman

Lintmeijer

Binnema

Reuten