Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-VI nr. U

34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

U MOTIE VAN HET LID RUERS C.S.

Voorgesteld 22 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen in het kader van het beleidsdebat over de Staat van de rechtsstaat,

Gelet op de uitkomsten van de deskundigenbijeenkomst gehouden in de Eerste Kamer van 6 februari 2018,

Gelet op het feit dat de trias politica essentieel is voor de democratische rechtsstaat,

Gelet op de gevolgen van de Wet RO 2002 voor de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica,

Constaterende dat de huidige positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica zodanig is dat er sprake is van een «verbestuurlijking» van de rechterlijke macht, waardoor het evenwicht binnen de trias politica dreigt te worden en de democratische rechtsstaat kan worden aangetast,

Verzoekt de regering om de Wet RO 2002 fundamenteel tegen het licht te houden, teneinde een evenwichtige positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica te waarborgen en over de uitkomsten hiervan te rapporteren aan de Eerste Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruers

Strik

Backer

Wezel

Meijer