Kamerstukken in dossier 34878

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34878, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers); Amendement; Amendement van de leden Kwint en Westerveld over een voorhangbepaling inzake de artikelen 15 t/m 23

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 34878, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers); Amendement; Amendement van de leden Kwint en Westerveld over een voorhangbepaling inzake artikel 24

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 34878, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers); Brief regering; Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 34878, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 34878, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers); Brief regering; Nahang besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34878, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34878, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 in verband met de invoering van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 34878, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers); Brief regering; Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2021 2020-2021 Kamerstuk 34878, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2021 2020-2021 Kamerstuk 34878, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal