Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-VI nr. V

34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

V MOTIE VAN HET LID DUTHLER C.S.

Voorgesteld 22 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het proces van digitale transformatie, waarin mens en machine met zijn omgeving voortdurend met elkaar zijn verbonden, de rechtsstaat voor nieuwe uitdagingen stelt;

overwegende, dat digitale transformatie door slechts enkele zich buiten Europa bevindende tech bedrijven mogelijk wordt gemaakt;

overwegende, dat het wenselijk is te onderzoeken of en op welke wijze het proces van digitale transformatie nadere normering behoeft;

verzoekt de regering een dergelijk onderzoek op te pakken en daarbij specifiek aandacht te besteden aan het waarborgen van de vrijheid van informatie, het creëren van een level playing field zodat vrije en eerlijke concurrentie tussen aanbieders van producten en diensten op het gebied van digitale transformatie mogelijk wordt en na te gaan op welke wijze in internationaal verband de uit dit onderzoek voortvloeiende acties opgepakt kunnen worden en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Duthler

Schouwenaar

Bikker

Jorritsma

D.J.H. van Dijk