15 Stemmingen moties Staat van de volkshuisvesting

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting,

te weten:

 • -de motie-Van Haga over de liberalisatiegrens niet verhogen (32847, nr. 934);

 • -de motie-Van Haga over het splitsen van woningen aanmoedigen (32847, nr. 935);

 • -de motie-Van Haga over de kostendelersnorm voor alle Nederlanders afschaffen (32847, nr. 936);

 • -de motie-Van Haga over afkeuring uitspreken over de plannen van de minister voor Volkshuisvesting (32847, nr. 937);

 • -de motie-Beckerman/Sylvana Simons over een eenmalige garantiestelling van 50 miljoen waardoor wooncoöperaties externe financieringen kunnen aantrekken (32847, nr. 938);

 • -de motie-Beckerman/Sylvana Simons over de 30%-normering gebruiken om het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen (32847, nr. 939);

 • -de motie-Beckerman/Sylvana Simons over een programma van maatregelen voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad ten behoeve van huurders en kopers met een lager inkomen (32847, nr. 940);

 • -de motie-Peter de Groot over onderzoeken in hoeverre het WWS aanpassing behoeft om het geschikt te maken voor de middenhuur (32847, nr. 941);

 • -de motie-Peter de Groot over landelijke regie nemen in een zorgvuldige transformatie van specifieke recreatieparken naar woonwijken (32847, nr. 942);

 • -de motie-Grinwis/Geurts over belemmeringen voor woningcorporaties om bouwgrond te kopen wegnemen (32847, nr. 943);

 • -de motie-Boulakjar/Grinwis over de realisatie van studentenwoningen bij Kronenburg in Amstelveen (32847, nr. 944);

 • -de motie-Den Haan over de aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving meenemen in de uitwerking van de voorwaarden van woon-zorgvisies (32847, nr. 945);

 • -de motie-Nijboer over de huren van huurwoningen met een energielabel slechter dan C dit jaar nog verlagen (32847, nr. 946);

 • -de motie-Nijboer over de huren voor 2023 bevriezen (32847, nr. 947).

(Zie vergadering van 14 september 2022.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Nijboer (32847, nr. 946) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Van Haga (32847, nr. 934).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (32847, nr. 935).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Volt, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (32847, nr. 936).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, BBB, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (32847, nr. 937).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Sylvana Simons (32847, nr. 938).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Sylvana Simons (32847, nr. 939).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Sylvana Simons (32847, nr. 940).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peter de Groot (32847, nr. 941).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Volt, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peter de Groot (32847, nr. 942).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grinwis/Geurts (32847, nr. 943).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boulakjar/Grinwis (32847, nr. 944).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Den Haan (32847, nr. 945).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer (32847, nr. 947).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven