Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 62, item 18

18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 maart 2019, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 34650, 34940 en 34958 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Reactie op verzoek commissie inzake de Centraal Planbureau (CPB) discussion paper "Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond" - 21501-07-1583

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake de Centraal Planbureau (CPB) discussion paper "Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond" - 21501-07-1583

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van Transportministers op 27 maart 2019 - 21501-33-752

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van Transportministers op 27 maart 2019 - 21501-33-752

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over spoorwegveiligheid bij een no-dealbrexit - 22112-2777

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over spoorwegveiligheid bij een no-dealbrexit - 22112-2777

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op jaarverslag 2018 van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen - 22112-2778

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 08 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op jaarverslag 2018 van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen - 22112-2778

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 08 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK eerste kwartaal 2019 - 22112-2779

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK eerste kwartaal 2019 - 22112-2779

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Europees Sociaal Fonds (ESF) 2018 - 26642-140

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Europees Sociaal Fonds (ESF) 2018 - 26642-140

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele - 29279-495

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele - 29279-495

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger - 29282-355

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger - 29282-355

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reflectie Wageningen Ecological Research op enquête agrarische leegstand - 29383-316

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reflectie Wageningen Ecological Research op enquête agrarische leegstand - 29383-316

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorkeursbeslissing A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda - 29385-98

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorkeursbeslissing A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda - 29385-98

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sluiskandidaten tweede helft 2019 - 29477-561

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sluiskandidaten tweede helft 2019 - 29477-561

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het WODC-onderzoeksrapport "Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit" - 29911-219

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het WODC-onderzoeksrapport "Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit" - 29911-219

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 - 30111-119

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 - 30111-119

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijk gesprek regio Alkmaar over de voortgang van de woningbouw in deze regio - 32847-474

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijk gesprek regio Alkmaar over de voortgang van de woningbouw in deze regio - 32847-474

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: De ontpopping van de insectensector - 33043-97

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: De ontpopping van de insectensector - 33043-97

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie - 33173-16

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie - 33173-16

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Startbeslissing voor de MIRT-verkenning A1/A30 Barneveld - 35000-A-86

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Startbeslissing voor de MIRT-verkenning A1/A30 Barneveld - 35000-A-86

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2018 - 35000-I-9

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 12 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2018 - 35000-I-9

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 12 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag:

Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016 - 2019Z04860

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016 - 2019Z04860

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van een werkbezoek van een IPU-delegatie aan Londen van 25 tot en met 27 februari 2019 - 29679-30

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek van een IPU-delegatie aan Londen van 25 tot en met 27 februari 2019 - 29679-30

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de COSAC-voorzittersconferentie, gehouden in Boekarest, Roemenië van 20 tot en met 21 januari 2019 - 22660-72

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, H.S. Veldman (VVD) - 12 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.