Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 34, item 18

18 Stemming Herziening partneralimentatie

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231).

(Zie vergadering van 6 december 2018.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de PVV en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Dan is nu de vraag aan de initiatiefnemers of ze bereid zijn de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen. De heer Van Oosten.

De heer Van Oosten (VVD):

Voorzitter, mede namens collega's Kuiken en Groothuizen kan ik u vertellen dat onze fracties met alle plezier de verdediging in de Eerste Kamer ter hand nemen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan wens ik u daarbij heel veel succes! Dank u wel.

(Geroffel op de bankjes)