7 Stemmingen moties Belastingplan 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het pakket Belastingplan 2019,

te weten:

 • -de motie-Edgar Mulder over terugdraaien van de btw-verhoging op boodschappen (35026, nr. 45);

 • -de motie-Edgar Mulder over afschaffen van de expat-regeling (35026, nr. 46);

 • -de motie-Edgar Mulder over intrekken van de anbi-status van islamitische organisaties (35026, nr. 47);

 • -de motie-Lodders c.s. over handhaven van de jaaraangifte voor kleine ondernemers (35033, nr. 8);

 • -de motie-Lodders/Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten (35029, nr. 20);

 • -de motie-Lodders over evalueren en monitoren van de effecten van ATAD 1 (35030, nr. 18);

 • -de motie-Snels/Stoffer over de vormgeving van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (35026, nr. 48);

 • -de motie-Omtzigt over opsporen van wanbetalers met een buitenlands kenteken (35027, nr. 11);

 • -de motie-Omtzigt/Bruins over een studietoelage uit een fonds van de werkgever (35026, nr. 49);

 • -de motie-Leijten over overleg met gemeenten en commerciële sportuitbaters (35026, nr. 50);

 • -de motie-Leijten/Laçin over de teruggaveregeling van bpm voor taxivoertuigen (35029, nr. 21);

 • -de motie-Van Weyenberg c.s. over monitoren van de effecten van de afschaffing van de bpm-teruggaafregeling (35029, nr. 22);

 • -de motie-Nijboer over fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar indienen (35026, nr. 51);

 • -de motie-Van Raan over terugvorderen van te weinig afgedragen belasting (35028, nr. 32);

 • -de motie-Van Rooijen over gelijktrekken van de algemene heffingskorting voor gepensioneerden en werkenden (35026, nr. 53);

 • -de motie-Van Rooijen over het verlagen van het afbouwpercentage van de ouderenkorting (35026, nr. 54);

 • -de motie-Van Rooijen over uitstellen van de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen (35031, nr. 7);

 • -de motie-Leijten/Van Weyenberg over een vervolgonderzoek naar geldstromen en belastingconstructies (35030, nr. 19);

 • -de motie-Leijten/Lodders over letselschadevergoedingen (35026, nr. 55).

(Zie vergadering van 14 november 2018.)

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (35026, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (35026, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (35026, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (35033, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders/Van Weyenberg (35029, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders (35030, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snels/Stoffer (35026, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (35027, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Bruins (35026, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (35026, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Laçin (35029, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg c.s. (35029, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer (35026, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35028, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35026, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35026, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35031, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van Weyenberg (35030, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten/Lodders (35026, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven