Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 24, item 16

16 Stemming motie Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility,

te weten:

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over een staakt-het-vuren in Jemen en een wapenembargo tegen Saudi-Arabië (21501-02, nr. 1924).

(Zie vergadering van 14 november 2018.)

De voorzitter:

De motie-Sjoerdsma c.s. (21501-02, nr. 1924) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Sjoerdsma, Van Helvert, Voordewind, Ploumen, Karabulut, Van Ojik en Van Rooijen, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de oorlog in Jemen is uitgegroeid tot een van de grootste humanitaire crises van dit moment;

overwegende dat de door de OHCHR ingestelde Group of Eminent Experts on Yemen constateert dat Saudi-Arabië een onmiskenbaar aandeel heeft in de oorlog in Jemen en daarmee gepaard gaande ernstige mensenrechtenschendingen;

overwegende dat de Group of Eminent Experts tevens de internationale gemeenschap, waaronder expliciet de Arabische Liga, aanbeveelt het leveren van wapens die in het conflict gebruikt kunnen worden te stoppen;

overwegende dat Nederland initiator is van resolutie 2417 over honger als wapen en in VN-VR-verband kan toezien op toepassing en implementatie van die resolutie;

constaterende dat de wapens worden gebruikt om honger te creëren in Jemen, waarmee de honger wordt ingezet als wapen;

verzoekt de regering in de VN-Veiligheidsraad te pleiten voor een staakt-het-vuren in Jemen en een wapenembargo tegen Saudi-Arabië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1929, was nr. 1924 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sjoerdsma c.s. (21501-02, nr. 1929, was nr. 1924).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.