7 Mededelingen

De voorzitter:

Ontvangen is een drietal berichten van overlijden:

  • -op 26 juli jongstleden van het oud-lid van de Kamer de heer Anne Vermeer. De heer Vermeer was lid van de Kamer van 3 juli 1956 tot en met 4 juni 1963 voor de PvdA;

  • -op 1 augustus dit jaar van het oud-lid van de Kamer mevrouw Hannie van Leeuwen. Mevrouw Van Leeuwen was lid van de Kamer van 15 november 1966 tot en met 7 juni 1977 voor de ARP en van 8 juni 1977 tot en met 31 maart 1978 voor het CDA;

  • -op 8 augustus jongstleden van het oud-lid van de Kamer mevrouw Willie Dille. Mevrouw Dille was lid van de Kamer van 17 juni 2010 tot en met 19 september 2012 voor de PVV.

Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming aan de betreffende families gezonden.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Naar boven