Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 74, item 4

4 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van: 

- het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Farao der Nederlanden (34307, 17).

De voorzitter: 

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.