14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Eerste aanvullende EU-begroting voor 2016 - 21501-03-94 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste aanvullende EU-begroting voor 2016 - 21501-03-94 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage over het project Verwerving F-35 - 26488-404 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage over het project Verwerving F-35 - 26488-404 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2015 en aanbieding Signaal 2016 - 27879-54 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2015 en aanbieding Signaal 2016 - 27879-54 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oplossing 365-dagenproblematiek - 29248-291 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oplossing 365-dagenproblematiek - 29248-291 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veilig melden in de verschillende zorgsectoren - 29282-247 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veilig melden in de verschillende zorgsectoren - 29282-247 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener - 29282-248 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener - 29282-248 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Review van storingen en storingsafhandelingen Nieuwe Botlekbrug - 29385-87 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Review van storingen en storingsafhandelingen Nieuwe Botlekbrug - 29385-87 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief 112-aangelegenheden - 29517-112 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief 112-aangelegenheden - 29517-112 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invulling van de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid - 29544-705 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invulling van de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid - 29544-705 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de pilot schietsimulatie en het onderzoeken van de mogelijkheden tot het trainen op locatie met dergelijke middelen - 29628-621 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de pilot schietsimulatie en het onderzoeken van de mogelijkheden tot het trainen op locatie met dergelijke middelen - 29628-621 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Natuurtoets nachtelijk snelvaren met watertaxi's op de Waddenzee - 29684-125 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport Natuurtoets nachtelijk snelvaren met watertaxi's op de Waddenzee - 29684-125 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen - 29689-689 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen - 29689-689 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over een overzicht vereveningsresultaten 2012, 2013 en 2014 - 29689-690 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over een overzicht vereveningsresultaten 2012, 2013 en 2014 - 29689-690 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpassing Beleidsregels WNT 2016 i.v.m. contractovernames door mobiliteitsbureaus - 30111-97 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpassing Beleidsregels WNT 2016 i.v.m. contractovernames door mobiliteitsbureaus - 30111-97 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman - 31839-506 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman - 31839-506 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst - 31935-27 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst - 31935-27 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage goed bestuur in de zorg - 32012-37 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage goed bestuur in de zorg - 32012-37 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht ontwikkelingen Bazelse Comité - 32013-123 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht ontwikkelingen Bazelse Comité - 32013-123 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Weren van salafisten in de opvang - 33042-23 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Weren van salafisten in de opvang - 33042-23 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage over de uitvoering van de Defensie Cyber Strategie - 33321-7 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage over de uitvoering van de Defensie Cyber Strategie - 33321-7 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Test met internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen - 33829-14 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Test met internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen - 33829-14 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Visser c.s. (Kamerstuk 34 000 A, nr. 67) over de doorstroming op de aansluiting A1/A30 - 34300-A-62 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Visser c.s. (Kamerstuk 34 000 A, nr. 67) over de doorstroming op de aansluiting A1/A30 - 34300-A-62 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel van de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen - 34300-IX-20 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel van de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen - 34300-IX-20 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? - 34302-113 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? - 34302-113 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake een werkbezoek aan Oekraïne - 2016Z05134 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de klacht van mevrouw V. inzake de behandeling van haar meldingen van ernstige misstanden in een particulier verzorgingshuis door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 2016Z05186 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 maart 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overig: 

Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer over de instelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel - 34430-1 

Functie volgt nog, Indiener/ondertekenaar volgt nog - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer over de instelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel - 34430-1 

Functie volgt nog, Indiener/ondertekenaar volgt nog - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, en het Protocol daarbij - 2016Z05317 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven