Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Vergaderingnummer 31
Datum vergadering 1 december 2015
Gepubliceerd op 31 december 2015 10:51

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering21 Stemming motie Jeugdzorg

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V en J voor het jaar 2016,

te weten:

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over specialistische kennis van het FPKM betrekken bij het aantonen van kindermishandeling in de strafrechtketen (34300-XVI, nr. 109).

(Zie wetgevingsoverleg van 16 november 2015.)

De voorzitter:

De motie-Keijzer/Bergkamp (34300-XVI, nr. 109) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) te Utrecht aan dezelfde eisen voldoet als het Nederlands Forensisch Instituut (NFI);

verzoekt de regering om bij het aantonen van kindermishandeling in de strafrechtketen specialistische kennis zoals die van het FPKM te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 144, was nr. 109 (34300-XVI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Keijzer/Bergkamp (34300-XVI, nr. 144, was nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee is er een einde gekomen aan de stemmingen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl