Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVI nr. 144

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 109

Voorgesteld 1 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) te Utrecht aan dezelfde eisen voldoet als het Nederlands Forensisch Instituut (NFI);

verzoekt de regering om, bij het aantonen van kindermishandeling in de strafrechtketen specialistische kennis zoals van het FPKM te betrekken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bergkamp