Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 14, item 8

8 Stemmingen moties Europese top van 15-16 oktober 2015

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de agenda van de Europese top van 15 en 16 oktober 2015 en de opvang van vluchtelingen en asielzoekers, 

te weten: 

 • -de motie-Klaver c.s. over geen onderscheid tussen het niveau van voorzieningen in sociale zekerheid en gezondheidszorg van statushouders en andere burgers in Nederland (21501-20, nr. 1007); 

 • -de motie-Roemer over voor de winter realiseren van de gewenste verbeteringen in de opvang van vluchtelingen (21501-20, nr. 1008); 

 • -de motie-Roemer over aanspreken van Turkije op mensenrechtenschendingen (21501-20, nr. 1009); 

 • -de motie-Roemer over realiseren van honderdduizend extra tijdelijke en betaalbare woningen voor de sociale doelgroep (21501-20, nr. 1010); 

 • -de motie-Pechtold over bij de startregistratie vaststellen waar mensen vandaan komen (21501-20, nr. 1011); 

 • -de motie-Pechtold c.s. over het aanbieden van taalcursussen op de noodopvanglocaties (21501-20, nr. 1012); 

 • -de motie-Pechtold over Nederlandse les aan statushouders (21501-20, nr. 1013); 

 • -de motie-Pechtold over zo spoedig mogelijk beschikbaar maken van operationele kazernes voor opvang (21501-20, nr. 1014); 

 • -de motie-Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (21501-20, nr. 1015); 

 • -de motie-Van der Staaij/Van Haersma Buma over bevorderen dat terugkeer naar het land van herkomst ook na vijf jaar mogelijk is (21501-20, nr. 1016); 

 • -de motie-Slob c.s. over nooit hanteren van soberheid als instrument van vreemdelingenbeleid (21501-20, nr. 1017); 

 • -de motie-Kuzu over huisvesten van statushouders in bestaande woningen die langdurig leegstaan (21501-20, nr. 1018); 

 • -de motie-Krol over een steviger inzet op de bewaking van de Europese buitengrenzen (21501-20, nr. 1019); 

 • -de motie-Krol over alle niet-EU-landen aanspreken op hun aandeel in de aanpak van de vluchtelingenproblematiek (21501-20, nr. 1020); 

 • -de motie-Krol over voorlichting over de reële mogelijkheden die Nederland voor vluchtelingen heeft (21501-20, nr. 1021); 

 • -de motie-Bontes over de Duitse bondskanselier oproepen te stoppen met haar uitnodigende woorden over vluchtelingen (21501-20, nr. 1022); 

 • -de motie-Bontes over een informatieve ontmoedigingscampagne in landen van herkomst en doorreislanden (21501-20, nr. 1023); 

 • -de motie-Bontes over uitspreken wat het maximumaantal asielzoekers is dat Nederland aankan (21501-20, nr. 1024); 

 • -de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over versterken van de Nederlandse grenscontroles naar het voorbeeld van de Duitse aanpak (21501-20, nr. 1025). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Aangezien het een motie van wantrouwen betreft, zal eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 1015 alvorens we stemmen over de andere moties. 

In stemming komt de motie-Wilders (21501-20, nr. 1015). 

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren en de heer Voordewind … 

(Hilariteit) 

De voorzitter:

We gaan het even opnieuw doen! Ik kan het niet goed vaststellen. Ik had de uitslag nog niet vastgesteld. 

In stemming komt de motie-Wilders (21501-20, nr. 1015). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (21501-20, nr. 1007). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Roemer (21501-20, nr. 1008). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Roemer (21501-20, nr. 1009). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Roemer (21501-20, nr. 1010). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pechtold (21501-20, nr. 1011). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (21501-20, nr. 1012). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pechtold (21501-20, nr. 1013). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pechtold (21501-20, nr. 1014). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Van Haersma Buma (21501-20, nr. 1016). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Slob c.s. (21501-20, nr. 1017). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (21501-20, nr. 1018). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (21501-20, nr. 1019). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Krol (21501-20, nr. 1020). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Krol (21501-20, nr. 1021). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1022). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1023). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Van Vliet en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1024). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij (21501-20, nr. 1025). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De vergadering wordt van 18.55 uur tot 20.03 uur geschorst.