Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 14, item 6

6 Extra regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor om toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevingsoverleg, vandaag nog te houden, over de Wijziging van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van de Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de IMI-verordening (34272). Ter toelichting geef ik u mee dat dit wetsvoorstel vanavond op de plenaire agenda staat en dat alle woordvoerders akkoord zijn gegaan met het in plaats daarvan behandelen van het wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg. 

Daartoe wordt besloten.