Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 14, item 4

4 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor donderdag a.s. ook te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2015 (31865, nr. 71) en over de aangehouden motie-Van Tongeren (34199, nr. 73). 

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Keijzer tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Haersma Buma. 

Het woord is aan mevrouw Visser. 

Mevrouw Visser (VVD):

Voorzitter. Ik doe hierbij een rappel over onbeantwoorde schriftelijke vragen. Beide series vragen hebben betrekking op de A2. De eerste set vragen was gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu en ging over de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 en de PAS-regelgeving. Deze set was ingezonden op 30 juni jl. De tweede set vragen was gericht aan zowel de minister van Veiligheid en Justitie als de minister van I en M en ging over de trajectcontroles op de A2 en de boeteregen als gevolg daarvan. Deze set was ingezonden op 20 augustus jl. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Er hebben zich geen andere leden gemeld voor de regeling, dus is hiermee een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.