Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Vergaderingnummer 104
Datum vergadering 5 juli 2016
Gepubliceerd op 10 augustus 2016 16:28

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering23 Stemmingen Kansspelen op afstand

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996). 

(Zie vergadering van 30 juni 2016.) 

De voorzitter:

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Segers/Mei Li Vos (stuk nr. 68, I) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen. We doen het nog een keer. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Segers/Mei Li Vos (stuk nr. 68, I) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat de stemmen staken. 

We gaan dus hoofdelijk stemmen. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Segers/Mei Li Vos (stuk nr. 68, I) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

Vóór stemmen de leden: Kuiken, Van Laar, Leenders, Leijten, Maij, Marcouch, Merkies, Mohandis, Monasch, Agnes Mulder, Nijboer, Van Nispen, Omtzigt, Oosenbrug, Van Raak, Recourt, Roemer, Rog, Ronnes, Samsom, Schouten, Segers, Servaes, Siderius, Smaling, Van der Staaij, Tanamal, Thieme, Van Toorenburg, Ulenbelt, Vermeij, Vermue, Volp, Voordewind, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Wassenberg, Wolbert, Ypma, Yücel, Amhaouch, Arib, Bashir, Bisschop, Van Bommel, Bouwmeester, Bruins, Bruins Slot, Cegerek, Van Dekken, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Dik-Faber, Dikkers, Eijsink, Fokke, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, Groot, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Van Helvert, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Karabulut, Keijzer, Kerstens, Knops, Kooiman en Krol. 

Tegen stemmen de leden: De Lange, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Van Meenen, Van Miltenburg, Moors, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Van Oosten, Pechtold, Potters, De Roon, Rutte, Schut-Welkzijn, Sjoerdsma, Straus, Swinkels, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Tongeren, Van Veen, Van Veldhoven, Veldman, Verhoeven, Visser, Van Vliet, Voortman, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Ziengs, Zijlstra, Agema, Van Ark, Azmani, Beertema, Belhaj, Berckmoes-Duindam, Bergkamp, De Boer, Bontes, Martin Bosma, Remco Bosma, Bosman, Ten Broeke, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Duisenberg, Elias, Fritsma, De Graaf, Grashoff, Graus, Harbers, Rudmer Heerema, Helder, Houwers, Klaver, Klein, Klever, Koolmees en Koşer Kaya. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met 74 tegen 72 stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 68 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kooiman (stuk nr. 59) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Van der Staaij/Kooiman (stuk nr. 42, I) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 42 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Mei Li Vos (stuk nr. 23) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 61, I) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 61 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 38) tot het invoegen van een onderdeel Ca. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Segers (stuk nr. 31, I) tot het invoegen van de onderdelen Ea en Eb. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Wijngaarden (stuk nr. 28, I) tot het invoegen van de onderdelen Ea, Eb en Ec. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 28 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Wijngaarden/Mei Li Vos (stuk nr. 11, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Wijngaarden/Van Dekken (stuk nr. 10, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Wijngaarden (stuk nr. 66, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 66 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Segers/Bisschop (stuk nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kooiman/Van der Staaij (stuk nr. 43, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 43 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Segers (stuk nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Wijngaarden (stuk nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Mei Li Vos (stuk nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Kooiman c.s. (stuk nr. 67). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komen de amendementen-Bisschop/Van der Staaij (stuk nrs. 34, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij zijn verworpen. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Swinkels/Verhoeven (stuk nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Wijngaarden/Mei Li Vos (stuk nr. 40) tot het invoegen van een onderdeel GG. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 62) tot het invoegen van een onderdeel GG. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 63) tot het invoegen van een onderdeel GG. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 64) tot het invoegen van een onderdeel GG. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 65) tot het invoegen van een onderdeel GG. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Mei Li Vos/Van Wijngaarden (stuk nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Wijngaarden/Mei Li Vos (stuk nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd, zodat het is aangenomen. 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl