Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Vergaderingnummer 104
Datum vergadering 5 juli 2016
Gepubliceerd op 10 augustus 2016 16:31

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering22 Stemmingen moties Kansspelen op afstand

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand, 

te weten: 

  • -de motie-Van Toorenburg/Kooiman over amendementen ter advisering voorleggen aan de Raad van State (33996, nr. 50); 

  • -de motie-Van Toorenburg/Kooiman over het gewijzigde wetsvoorstel ter advisering sturen naar de Raad van State (33996, nr. 51). 

(Zie vergadering van 30 juni 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Kooiman over amendementen ter advisering voorleggen aan de Raad van State (33996, nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Kooiman over het gewijzigde wetsvoorstel ter advisering sturen naar de Raad van State (33996, nr. 51). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl