Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 111, item 14

14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Europese asielproblematiek - 19637-2030 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Europese asielproblematiek - 19637-2030 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83) - 23908-(R1519)-121 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83) - 23908-(R1519)-121 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van het verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34) - 24493-R1557-64 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van het verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34) - 24493-R1557-64 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding twee onderzoeksrapporten over het milieueffect van probiotica en het legionellarisico bij luchtwassers - 28973-167 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding twee onderzoeksrapporten over het milieueffect van probiotica en het legionellarisico bij luchtwassers - 28973-167 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven aan gemeenteraden en reactie op motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijke hulp toelage (Kamerstuk 34000-XVI, nr. 121) - 29538-194 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven aan gemeenteraden en reactie op motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijke hulp toelage (Kamerstuk 34000-XVI, nr. 121) - 29538-194 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Liaison officers en internationale plaatsingen politie 2015-2017 - 29628-561 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Liaison officers en internationale plaatsingen politie 2015-2017 - 29628-561 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen naar aanleiding van het algemeen overleg IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding d.d. 2 september 2015 - 30977-122 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen naar aanleiding van het algemeen overleg IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding d.d. 2 september 2015 - 30977-122 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opleverdatum en inhoud van het onderzoek naar de effecten van lage rente voor pensioenfondsen - 32043-267 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opleverdatum en inhoud van het onderzoek naar de effecten van lage rente voor pensioenfondsen - 32043-267 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken op 14 september 2015 over migratie - 32317-321 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 09 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken op 14 september 2015 over migratie - 32317-321 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 09 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 september 2015 om antwoord te geven op de schriftelijke vragen van de leden Oskam en Omtzigt over het bericht dat de rechtbank in Almelo compleet wordt uitgekleed - 32891-28 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 september 2015 om antwoord te geven op de schriftelijke vragen van de leden Oskam en Omtzigt over het bericht dat de rechtbank in Almelo compleet wordt uitgekleed - 32891-28 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en een appreciatie van de provinciale beleidsregels - 33037-159 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en een appreciatie van de provinciale beleidsregels - 33037-159 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2016 - 34124-3 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2016 - 34124-3 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 07 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake afschrift antwoord op de brief van 27 mei 2015 van de heer mr. C. van G. inzake zijn klacht over het voorbereidingsbesluit windpark De Drentse Monden en Oostermoer - 2015Z15611 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 september 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief van de VNG aan de LVVP m.b.t. betalingsknelpunten vrijgevestigde aanbieders van zorg aan kinderen en jeugdigen - 2015Z15914 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 september 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Gemeente Maastricht over het inkoopproces jeudghulpplus - 2015Z15930 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 september 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Verdrag:

Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) - 34274-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd.