Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 111, item 11

11 Stemmingen moties Informele Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 14-15 september 2015, 

te weten: 

  • -de gewijzigde motie-Lodders/Dijkgraaf over inzetten op een maatregelenpakket met heldere criteria en voorwaarden (21501-32, nr. 872, was nr. 870); 

  • -de gewijzigde motie-Koşer Kaya/Dikkers over het pakket aan steunmaatregelen van de Europese Commissie (21501-32, nr. 873, was nr. 871). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de gewijzigde motie-Lodders/Dijkgraaf (21501-32, nr. 872, was nr. 870). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Koşer Kaya/Dikkers (21501-32, nr. 873, was nr. 871). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.