Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20112012-67-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32853
Behandeld dossier 33061
Behandeld dossier 33095
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2012-03-22
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 2
Identifier h-tk-20112012-67-2
Itemnummer 2
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 67
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2
Subrubriek Behandeling
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming (33061); het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten (33095) en het wetsvoorstel Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten (32853)
Uitgiftedatum 2012-03-22
Vergaderjaar 2011-2012