1

Donderdag 22 maart 2012

Aanvang 10:15 uur

Voorzitter: Verbeet

Aanwezig zijn 109 leden der Kamer, te weten:

Agema, Albayrak, Aptroot, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berckmoes-Duindam, Berndsen, Van den Besselaar, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, De Boer, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çörüz, Van Dekken, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dille, Driessen, Elias, Elissen, Ferrier, Fritsma, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Graus, Hachchi, Van der Ham, Harbers, Hazekamp, Heijnen, Helder, Hennis-Plasschaert, Van Hijum, Hilkens, Holtackers, Houwers, Huizing, Jadnanansing, Paulus Jansen, Joldersma, De Jong, Klaver, Van Klaveren, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Koşer Kaya, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Van Miltenburg, Monasch, De Mos, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ouwehand, Pechtold, Plasterk, Van Raak, Roemer, De Roon, De Rouwe, Samsom, Schouten, Schouw, Slob, Smeets, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verbeet, Verhoeven, Van Vliet, Van der Werf, Wilders, De Wit, Wolbert en Ziengs,

en de heer Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, mevrouw Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de heer Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven