1

Donderdag 1 december 2011

Aanvang 10:15 uur

Voorzitter: Verbeet

Aanwezig zijn 103 leden der Kamer, te weten:

Agema, Aptroot, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berndsen, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Bruins Slot, Van der Burg, Çelik, Cohen, Çörüz, Van Dam, Van Dekken, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Dille, Elias, Elissen, Ferrier, Fritsma, Van Gent, Gerbrands, Van Gerven, Graus, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Hamer, Heijnen, Helder, Hennis-Plasschaert, Houwers, Huizing, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, De Jong, Klaver, Van Klaveren, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Marcouch, Monasch, Mulder, Omtzigt, Ortega-Martijn, Ouwehand, Peters, Plasterk, Van Raak, De Roon, De Rouwe, Samsom, Sap, Schouw, Slob, Smeets, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Van Vliet, Voortman, Van der Werf, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert en Ziengs,

en de heer Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer De Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven