1

Donderdag 9 juni 2011

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 114 leden, te weten:

Agema, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Berndsen, Van den Besselaar, Biskop, Blok, Van Bochove, De Boer, Bontes, Bosman, Bouwmeester, Brinkman, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çelik, Cohen, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dijkstra, Dijsselbloem, Dille, Driessen, Eijsink, Elias, Elissen, Fritsma, Van Gent, Gerbrands, Van Gerven, Gesthuizen, Groot, Hachchi, Van der Ham, Hamer, Harbers, Heijnen, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Houwers, Huizing, Irrgang, Jacobi, Paulus Jansen, De Jong, Karabulut, Klaver, Van Klaveren, Klijnsma, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas-Smeerdijk, Lucassen, Marcouch, Van Miltenburg, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Plasterk, Van Raak, Recourt, Roemer, De Roon, De Rouwe, Samsom, Sap, Schaart, Schouten, Schouw, Slob, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Van Tongeren, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Van Vliet, Voortman, Van der Werf, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert en Ziengs,

en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu, de heer Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, en mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven