Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20102011-23-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-11-17
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 28
Identifier h-tk-20102011-23-2
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-12-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 23
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2
Taal nl
Titel Behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500 I); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (32500 III); - het wetsvoorstel Slotwet van het Huis der Koningin 2009 (32360 I) en een aantal jaarverslagen en rapporten van de Algemene Rekenkamer (32360-I, nrs. 1 en 2, 32360-III, nrs. 1en 2)
Vergaderjaar 2010-2011