23ste vergadering

Woensdag 17 november 2010

10.15 uur

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 97 leden, te weten:

Agema, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Berndsen, Bijleveld-Schouten, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Bontes, Bosman, Bouwmeester, Brinkman, Bruins Slot, Van der Burg, Çelik, Çörüz, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dille, Driessen, Eijsink, Elias, Ferrier, Fritsma, Van Gent, Van Gerven, Groot, Van der Ham, Hamer, Harbers, Heijnen, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Van Hijum, Houwers, Huizing, Irrgang, Jacobi, De Jong, Karabulut, Van Klaveren, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Leegte, Lodders, Lucas, Lucassen, Marcouch, Monasch, De Mos, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen, Omtzigt, Ormel, Pechtold, Van Raak, Recourt, Roemer, De Roon, Rouvoet, De Rouwe, Samsom, Schaart, Slob, Smeets, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Van Toorenburg, Uitslag, Van der Veen, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Van Vliet, Voordewind, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert en Ziengs,

en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven