Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 40, pagina 3588

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), te weten:

- de motie-Vendrik/Van der Ham over het opnemen van referentiesituaties met beprijzing in alle planstudies (31700 A, nr. 66).

(Zie notaoverleg van 15 december 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik schors nu de vergadering om u allen de gelegenheid te geven om onze nieuwe collega, mevrouw De Roos, geluk te wensen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van Gent