Noot 1 (zie blz. 3602)

Interpellatievragen van het lid Van Bommel (SP) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de subsidieregeling Europafonds.

1

Deelt u de opvatting dat, gelet op de goedgekeurde projecten voor het Europafonds in 2007, deze subsidie vrijwel eenzijdig bij pro-Europese projecten terecht is gekomen? Indien ja, vindt u dat wenselijk?

2

Is het de bedoeling van het Europafonds om ook journalistieke reportages voor actualiteitenrubrieken van de publieke omroep te financieren?

3

Worden de uit het Europafonds gefinancierde uitzendingen van Eén Vandaag door u gezien als co-producties die bij de Rijksvoorlichtingsdienst hadden moeten worden gemeld? Waarom is dit niet gemeld?

4

Waarom geldt voor het Europafonds niet de regel dat bij co-producties en overheidsvoorlichting maximaal de helft van de programmakosten mag worden gefinancierd?

5

Is het waar dat bij de uitzendingen van Eén Vandaag sprake was van bijna volledige financiering?

6

Deelt u de opvatting dat het onwenselijk is dat het Europafonds ook activiteiten financiert die worden ondernomen door politieke partijen of daaraan gelieerde organisaties?

7

Bent u bereid de subsidieregeling Europafonds zodanig aan te passen dat er geen reportages voor actualiteitenrubrieken of partijgelieerde activiteiten meer uit kunnen worden gefinancierd?

Naar boven